Biura
Na koniec września całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych zbliżyły się do poziomu 6,4 mln m kw. Kwartalny raport rynku biurowego, przygotowany przez BNP Paribas Real Estate Poland, wskazuje na znaczny udział nowych umów w...

7 listopada 2022

Rynki Kapitałowe
W sumie w trzecim kwartale inwestorzy na nieruchomości komercyjne nad Wisłą wydali nieco ponad 1,4 mld Euro. Najwięcej na projekty logistyczne, magazynowe oraz przemysłowe. Sporą aktywność pokazali gracze ze Stanów Zjednoczonych. Autorzy cyklicznego raportu z BNP Paribas...

3 listopada 2022

News | English
 In total, in the third quarter, Polish commercial real estate investors spent just over EUR 1.4 billion. Most of it was invested in logistics, warehousing, and industrial projects. Players from the United States were particularly active. The authors of the quarterly rep...

3 listopada 2022

Handel
Pogarszające się wskaźniki koniunktury gospodarcze, inflacja, która miała się wypłaszczać, ale nadal szybko rośnie, a w związku z tym dalszy spadek siły nabywczej, to najważniejsze czynniki kształtujące obraz rynku nieruchomości handlowych w trzecim kwartale roku. Po raz...

27 października 2022

News | English
Deteriorating economic indicators and inflation, which was expected to flatten out, but instead continues to rise rapidly, resulting in a further decline in purchasing power, these are the key factors that shape the landscape of the retail real estate market in the third...

27 października 2022

Biura
W trzecim kwartale roku podaż warszawskich biur urosła o 99,1 tys. m kw., z czego większość znalazła się w jednym z nowych symboli miasta – biurowym drapaczu chmur Varso Tower. Sektor stoi jednak w cieniu spowalniającego popytu i przygotowania na niespotykaną wcześniej w...

25 października 2022

Aktualności
In the third quarter of the year, the office stock in Warsaw grew by 99,100 sqm, most of which attributed to one of town’s new symbols – the Varso Tower office skyscraper. However, the sector faces a decrease in demand and prepares for unprecedented rent adjustment and t...

25 października 2022

Raporty i trendy
Z jednej strony magazyny, które są łakomym kąskiem dla inwestorów, biurowce zgarniające prestiżowe nagrody, redefiniujący się handel i mający wciąż wiele do zaoferowania rynek pracy, a z drugiej ogromna niepewność i próba odpowiedzi na pytanie, co będzie jutro? Najbliższ...

12 października 2022

News | English
BNP Paribas Real Estate today announced two new appointments regarding its international coverage. Argie Taylor has been appointed as Head of International Investment Group (IIG). He will be starting his new role in April 2023. Patrick Delcol has been appointed Head of E...

7 października 2022

Aktualności
BNP Paribas Real Estate ogłosiła dwie nowe nominacje dotyczące stanowisk o zasięgu międzynarodowym. Argie Taylor został mianowany szefem Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej (IIG), i rozpocznie pracę na nowym stanowisku od kwietnia 2023 roku. Od 1 września 2022 roku Patri...

7 października 2022

4
5
6
7
8
9
10