News | English
The international advisory company, BNP Paribas Real Estate Poland, summarized the second quarter on the investment market, paying attention to the significant activity of investors, who made more diversified purchases from the sectors perspective. Among the significant ...

27 lipca 2022

Handel
Ponad 100 tys. m kw. nowej powierzchni handlowej pojawiło się na rynku między początkiem kwietnia i końcem czerwca. Więcej niż 50% stanowiły mniejsze formaty handlowe. Drugi kwartał, obok parków handlowych, należał także do centrów typu convenience. W analizowanym okresi...

25 lipca 2022

News | English
More than 100,000 sqm of new retail space appeared on the market between the beginning of April and the end of June 2022. Smaller commercial formats accounted for more than half of the delivered space. Aside from retail parks, the second quarter also belonged to convenie...

25 lipca 2022

Biura
Rosnący po raz kolejny popyt, korekta w dół wskaźnika pustostanów, wzrost udziału przedłużeń umów w strukturze podpisywanych kontraktów i ograniczona podaż; te czynniki w głównej mierze kształtowały obraz warszawskich biur w drugim kwartale roku. Autorzy raportu z BNP Pa...

20 lipca 2022

News | English
Growing demand, downward adjustment of vacancy rates, increased share of renewals in the structure of contracts signed, and limited supply; these are the primary shapers of the outlook for Warsaw offices in the second quarter of the year. The authors of the report from B...

20 lipca 2022

Logistyka
Równowaga pomiędzy kosztami budowy, zwrotem z inwestycji i kosztem najmu, która ukształtowała się w Polsce w ostatnich latach i stanowi podstawę funkcjonowania branży nieruchomości komercyjnych została w ostatnich miesiącach zaburzona. Dynamiczne zmiany kosztów i wydłużo...

2 czerwca 2022

News | English
The balance between construction costs, return on investment and rental costs, which has developed in Poland in recent years and is the foundation for the functioning of the commercial real estate industry, has been disturbed in recent months. Dynamic cost changes and ex...

2 czerwca 2022

Inne
Do zespołu firmy doradczej zajmującej się nieruchomościami komercyjnymi dołączyli Anna Rusek i Sławomir Adamczyk. Uznani i doświadczeni menedżerowie rozbudują kompetencje BNP Paribas Real Estate Poland w zakresie strategicznego doradztwa oraz  najlepszych praktyk i stand...

1 czerwca 2022

Biura
Do zespołu zajmującego się wynajmem powierzchni biurowych dołączyła Dorota Mielke i objęła stanowisko Associate Director. Jej głównym zadaniem w nowej roli będzie dbanie o rozwój biznesu oraz doradztwo w zakresie strategii biurowych oraz wynajmu powierzchni.

24 maja 2022

News | English
Dorota Mielke has joined Office Agency team and taken the position of Associate Director. Her main task in the new role will be taking care of business development and advising on office strategies and space rental.

24 maja 2022

4
5
6
7
8
9
10