Pierwsze oznaki luki podażowej w biurowych regionach