News | English
Starting at the beginning of December, Małgorzata Fibakiewicz will lead the Office Agency, and Justyna Magrzyk-Flemming will become the Head of Business Services. The designations result from the company strategy reliant on rapid and flexible adjustment to the customer’s...

30 listopada 2022

Aktualności
Od początku grudnia   Małgorzata Fibakiewicz pokieruje  działem powierzchni biurowych, a Justyna Magrzyk-Flemming obejmie stanowisko Head of Business Services. Nominacje  są efektem strategii firmy opierającej się na szybkim i elastycznym reagowaniu na zmieniające się po...

30 listopada 2022

News | English
The total turnover of the tenants in Turawa Park Shopping Centre (Opole, Poland) has increased to 16% by the end of Q3 2022 compared to the 2021. Furthermore, throughout the year the 12.5% footfall was recorded. 

24 listopada 2022

Handel
Całkowite obroty najemców w Centrum Handlowym Turawa Park (Opole, Polska) wzrosły do 16% na koniec III kwartału 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021. Ponadto, w ciągu całego roku odnotowano 12,5% współczynnik odwiedzalności. 

24 listopada 2022

News | English
At the end of September, the total modern office space available in the eight main regional markets approached 6.4 million sqm. A quarterly office market report prepared by BNP Paribas Real Estate Poland indicates a significant share of new agreements in the demand struc...

7 listopada 2022

Biura
Na koniec września całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych zbliżyły się do poziomu 6,4 mln m kw. Kwartalny raport rynku biurowego, przygotowany przez BNP Paribas Real Estate Poland, wskazuje na znaczny udział nowych umów w...

7 listopada 2022

Rynki Kapitałowe
W sumie w trzecim kwartale inwestorzy na nieruchomości komercyjne nad Wisłą wydali nieco ponad 1,4 mld Euro. Najwięcej na projekty logistyczne, magazynowe oraz przemysłowe. Sporą aktywność pokazali gracze ze Stanów Zjednoczonych. Autorzy cyklicznego raportu z BNP Paribas...

3 listopada 2022

News | English
 In total, in the third quarter, Polish commercial real estate investors spent just over EUR 1.4 billion. Most of it was invested in logistics, warehousing, and industrial projects. Players from the United States were particularly active. The authors of the quarterly rep...

3 listopada 2022

Handel
Pogarszające się wskaźniki koniunktury gospodarcze, inflacja, która miała się wypłaszczać, ale nadal szybko rośnie, a w związku z tym dalszy spadek siły nabywczej, to najważniejsze czynniki kształtujące obraz rynku nieruchomości handlowych w trzecim kwartale roku. Po raz...

27 października 2022

News | English
Deteriorating economic indicators and inflation, which was expected to flatten out, but instead continues to rise rapidly, resulting in a further decline in purchasing power, these are the key factors that shape the landscape of the retail real estate market in the third...

27 października 2022

1
2
3
4
5
6
7