Zarządzanie Nieruchomościami
Jeden z najciekawszych kompleksów mixed-use w kraju, Browar Lubicz, zmienił niedawno właściciela i trafił do portfela Interpierre Europe Centrale zarzdzanego przez francuską grupę PAREF Gestion. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland wspierali nowego właściciela w proce...

4 sierpnia 2022

News | English
One of the most interesting mixed-use assets in the country, the Browar Lubicz (Lubicz Brewery), has recently changed its owner and is now part of the portfolio of Interpierre Europe Centrale, an SCPI managed by PAREF Gestion. BNP Paribas Real Estate Poland experts suppo...

4 sierpnia 2022

Biura
W drugim kwartale regionalny rynek biurowy powiększył się o 68,3 tys. m kw., a najwięcej biur oddano do użytku w stolicy Małopolski. Kwartalny wolumen transakcji wyniósł blisko 190 tys. m kw. i był o prawie jedną czwartą większy niż w okresie od stycznia do końca marca b...

1 sierpnia 2022

News | English
In the second quarter, the regional office market increased by 68.3 thousand sq m and most offices were delivered in the capital of Małopolska. The quarterly transaction volume amounted to nearly 190,000sq m and was nearly by a quarter bigger than in the period from Janu...

1 sierpnia 2022

Rynki Kapitałowe
Międzynarodowa firma doradcza BNP Paribas Real Estate Poland podsumowała drugi kwartał na rynku inwestycyjnym zwracając uwagę na sporą aktywność inwestorów, którzy dokonywali bardziej zdywersyfikowanych sektorowo zakupów. Znaczącymi czynnikami, z którymi mierzy się rynek...

27 lipca 2022

News | English
The international advisory company, BNP Paribas Real Estate Poland, summarized the second quarter on the investment market, paying attention to the significant activity of investors, who made more diversified purchases from the sectors perspective. Among the significant ...

27 lipca 2022

Handel
Ponad 100 tys. m kw. nowej powierzchni handlowej pojawiło się na rynku między początkiem kwietnia i końcem czerwca. Więcej niż 50% stanowiły mniejsze formaty handlowe. Drugi kwartał, obok parków handlowych, należał także do centrów typu convenience. W analizowanym okresi...

25 lipca 2022

News | English
More than 100,000 sqm of new retail space appeared on the market between the beginning of April and the end of June 2022. Smaller commercial formats accounted for more than half of the delivered space. Aside from retail parks, the second quarter also belonged to convenie...

25 lipca 2022

Biura
Rosnący po raz kolejny popyt, korekta w dół wskaźnika pustostanów, wzrost udziału przedłużeń umów w strukturze podpisywanych kontraktów i ograniczona podaż; te czynniki w głównej mierze kształtowały obraz warszawskich biur w drugim kwartale roku. Autorzy raportu z BNP Pa...

20 lipca 2022

News | English
Growing demand, downward adjustment of vacancy rates, increased share of renewals in the structure of contracts signed, and limited supply; these are the primary shapers of the outlook for Warsaw offices in the second quarter of the year. The authors of the report from B...

20 lipca 2022

1
2
3
4
5
6
7