Inne
Uruchomiony w maju tego roku dział Project & Development Consultancy rozwija się dynamicznie, oferując techniczny Due Dilligence oraz usługi zarządzania projektowego przy wielu prestiżowych projektach w sektorze logistycznym, biurowym oraz handlowym. Do grona ekspert...

3 grudnia 2019

News | English
The Project & Development Consultancy Department, operating since May 2019, is developing dynamically providing TDD and Project Management services on a number of prestigious projects in the logistics, office and retail sectors. BNP Paribas Real Estate Poland's exper...

3 grudnia 2019

Raporty i trendy
Rynek magazynowo-logistyczny jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem nieruchomości w Polsce. W okresie zaledwie pięciu lat całkowite zasoby powierzchni w kraju uległy podwojeniu. Wolumen projektów w budowie jest wciąż bardzo wysoki, a rozwój infrastruktury drogowe...

26 listopada 2019

News | English
In the course of Q3 2019 the investment volume transacted in Poland reached nearly €1.8 billion, pushing the total volume traded since the beginning of 2019 to above €4.5 billion, a report prepared by BNP Paribas Real Estate Poland shows. According to experts, Poland is ...

22 listopada 2019

Raporty i trendy
W III kwartale 2019 r. łączna wartość transakcji zawartych na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,8 mld euro, zwiększając tegoroczny wolumen transakcyjny do 4,5 mld euro – wynika z raportu przygotowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland. Zdaniem eksp...

22 listopada 2019

News | English
VRP Consulting, providing services in the field of computer software, joined the tenants of the office building Diamante Plaza in Kraków. The agreement was signed with participation of BNP Paribas Real Estate Poland, which is the exclusive agent and manages the facility....

22 listopada 2019

Biura
Firma VRP Consulting, świadcząca usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, dołączyła do grona najemców biurowca Diamante Plaza w Krakowie. Umowa została podpisana z udziałem BNP Paribas Real Estate Poland, który jest wyłącznym agentem oraz zarządza obiektem.

22 listopada 2019

News | English
The downward trend in modern retail real estate market can be seen. The third quarter of 2019 saw Polish modern retail market grew by approx. 51 000 sqm of leasable space and, as a result, at the end of September it stood at 14.85 million sqm - according to a report prep...

20 listopada 2019

Raporty i trendy
Krajowy rynek nowoczesnych powierzchni handlowych mocno zwalnia. W III kwartale 2019 roku sektor ten powiększył się o ok. 51 000 m kw., osiągając na koniec września 14,85 miliona m kw. – wynika z raportu przygotowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland. Eksperci zwrac...

20 listopada 2019

Raporty i trendy
Dobra koniunktura na rynku powierzchni biurowych utrzymuje się od dłuższego czasu, a jej beneficjentami stają się rynki regionalne. Co prawda na koniec września br. całkowita ilość nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy wciąż przewyższała tę z ośmiu największych rynk...

18 listopada 2019

1
2
3
4
5
6
7