News | English
BNP Paribas Real Estate Poland has recruited new experts. The Office Agency Team was joined by Agnieszka Żygieło and Ewa Nicewicz. The department is developing intensively, taking advantage of the long-standing market prosperity.

30 marca 2020

Biura
BNP Paribas Real Estate Poland pozyskał kolejnych ekspertów. Do zespołu Wynajmu Powierzchni Biurowych dołączyły Agnieszka Żygieło i Ewa Nicewicz. Dział intensywnie się rozwija, wykorzystując utrzymującą się od dłuższego czasu koniunkturę na rynku.

27 marca 2020

Biura
Ostatnie lata przyniosły bardzo dynamiczny rozwój sektora biurowego w Trójmieście, zarówno po stronie podażowej jak i popytowej. Zdecydowana większość istniejącej powierzchni usytuowana jest w budynkach nowych, nie starszych niż 7 lat, a duże i nowoczesne kompleksy biuro...

19 marca 2020

Logistyka
57 robotów poruszających się po 12 500 m kw. powierzchni magazynowej. 650 regałów, 6 stacji ładujących roboty oraz 7 stacji operacyjnych. Konsultanci z działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland przedstawiają zautomatyzowany magazyn...

12 marca 2020

News | English
BNP Paribas Real Estate is enhancing its expertise. Recently, the Property Management Department has been joined by Magdalena Hilgier, while Andrzej Krzywiec has joined the ranks of Project & Development Consultancy.

6 marca 2020

Inne
BNP Paribas Real Estate Poland wzmacnia swoje kompetencje. Niedawno do Działu Zarządzania Nieruchomościami dołączyła Magdalena Hilgier, natomiast szeregi zespołu Project & Development Consultancy zasilił Andrzej Krzywiec.

6 marca 2020

Aktualności
Kluczowe dane:• Wzrost przychodów o 52% w ciągu 5 lat• 50% przychodów generowanych we Francji, 50% za granicą• 203 mln EUR zysku przed opodatkowaniem i 898,5 mln EUR kapitału własnego• 37% przychodów cyklicznych

5 marca 2020

News | English
Key figures:• Revenues up 52% over 5 years• 50% of revenues generated in France, 50% abroad• €203m of profit before tax and €898.5m of shareholders’ equity• 81% in Real Estate Services and 19% in Commercial and Residential real estate development• 37% recurrent revenues...

5 marca 2020

News | English
Starting from 2020, Małgorzata Fibakiewicz has taken up the post of the Managing Director for the office class sector and strategic projects at BNP Paribas Real Estate Poland.

5 marca 2020

Aktualności
Z początkiem roku 2020 Małgorzata Fibakiewicz objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. sektora nieruchomości biurowych i projektów strategicznych w BNP Paribas Real Estate Poland.

5 marca 2020

1
2
3
4
5
6
7