Raporty i trendy
W minionym roku krajowy rynek powierzchni handlowych powiększył się o prawie 450 tys. m kw., co w porównaniu ze średnią z ostatniej dekady – wynoszącą nieco ponad 660 tys. m kw. rocznie – wskazuje na znaczące spowolnienie przyrostu podaży. Autorzy raportu "At a Glance, Modern Retail Market in Poland. Q4 2017" z jednej strony zwracają uwagę na zmniejszającą się chłonność rynku, a z drugiej na rosnącą dynamikę zmian w nowoczesnym handlu.

4 miesięcy temu

News | English
EQilibrium office building located at Jana Kazimierza Street in Wola district in Warsaw is up on the sale. BNP Paribas Real Estate Poland experts are providing advice for the sale of the building.

4 miesięcy temu

Rynki Kapitałowe
Biurowiec EQlibrium, zlokalizowany przy ulicy Jana Kazimierza na warszawskiej Woli został wystawiony na sprzedaż. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland doradzają spółce Waryński SA w transakcji sprzedaży budynku.

4 miesięcy temu

News | English
The warehouse market is flourishing, which is clearly supported by growth rates higher than those recorded by the office and retail sectors. Positive macroeconomic forecasts indicate that 2018 will be another year running for the sector to come out considerably ahead.

4 miesięcy temu

Magazyny
Rynek magazynów jest w rozkwicie. Pokazują to wyraźnie wyższe wskaźniki wzrostów niż w sektorze biurowym czy handlowym. Dobre prognozy markoekonomiczne sygnalizują, że 2018 będzie kolejnym rokiem, który sektor zaliczy na duży plus.

4 miesięcy temu

News | English
Nearly 40 transactions, dynamic growth across regional markets and focus on close cooperation with startups is how the past 12 months are being summarized by the Office Agency Department at BNP Paribas Real Estate Poland.

4 miesięcy temu

News | English
The Polish division of the international logistics company Asstra Forwarding AG expanded its existing office by 300 sqm. The total area of Asstra Polska headquarters at ul. Krakowiaków now stands at more than 1 600 sqm. BNP Paribas Real Estate Poland supported the logistics provider during the transaction.

4 miesięcy temu

Biura
Polski oddział międzynarodowej firmy logistycznej Asstra Forwarding AG powiększył dotychczas zajmowane biuro o 300 m kw. Łączna powierzchnia głównej siedziby Asstra Polska przy ul. Krakowiaków wynosi obecnie ponad 1 600 m kw. W transakcji logistyka reprezentowali eksperci BNP Paribas Real Estate Poland.

4 miesięcy temu

Biura
Prawie 40 transakcji, dynamiczny rozwój na rynkach regionalnych oraz kierunek na silną współpracę ze start-up'ami - w taki sposób ostatnie 12 miesięcy podsumowuje dział Wynajmu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.

4 miesięcy temu

News | English
To boost its growth and consolidate its position as a benchmark player on the European real estate market, BNP Paribas Real Estate has appointed three new members to its executive board, two of which are based in the UK.

5 miesięcy temu

2
3
4
5
6
7
8