Inne
BNP Paribas Real Estate zatrudniło eksperta do spraw nieruchomości hotelowych Artyoma Perevedentseva, który dołączył do struktur Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej (International Investment Group, IIG) spółki. Jego przyjęcie jest odpowiedzią na rosnący potencjał i zapot...

9 stycznia 2020

News | English
Warsaw office market is growing at a fast pace. Total stock at the end of Q3 of this year stood at nearly 5.6 million sqm. Nearly one fourth of existing stock is less than 5 years old, and the sector is set to increase by at least another 10% over the next two years. Res...

18 grudnia 2019

Raporty i trendy
Warszawski rynek powierzchni biurowej rośnie w szybkim tempie. Całkowite zasoby w stolicy na koniec III kwartału br. osiągnęły prawie 5,6 mln m kw. Prawie jedna czwarta istniejących zasobów ma mniej niż 5 lat, a w ciągu następnych dwóch lat sektor odnotuje przyrost o kol...

18 grudnia 2019

News | English
BNP Paribas Bank will join the tenants of Francuska Office Centre in Katowice. BNP Paribas Real Estate Poland Office Agency experts supported the new tenant in a lease process.

17 grudnia 2019

Biura
Bank BNP Paribas dołączy do grona najemców Francuska Office Centre w Katowicach. Transakcję sfinalizowano dzięki wsparciu ekspertów z Działu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.

17 grudnia 2019

Logistyka
O Seveso, włoskiej miejscowości położonej około 20 km na północ od Mediolanu, zrobiło się głośno po wypadku w przemysłowych zakładach chemicznych, do którego doszło w 1976 roku.  

13 grudnia 2019

News | English
Mikołaj Laskowski joined the BNP Paribas Real Estate Poland team of experts. He took up the position of Head of Office Agency at the beginning of December.

12 grudnia 2019

Biura
Mikołaj Laskowski dołączył do zespołu ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland. Z początkiem grudnia objął stanowisko Dyrektora Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych.

12 grudnia 2019

Inne
Uruchomiony w maju tego roku dział Project & Development Consultancy rozwija się dynamicznie, oferując techniczny Due Dilligence oraz usługi zarządzania projektowego przy wielu prestiżowych projektach w sektorze logistycznym, biurowym oraz handlowym. Do grona ekspert...

3 grudnia 2019

News | English
The Project & Development Consultancy Department, operating since May 2019, is developing dynamically providing TDD and Project Management services on a number of prestigious projects in the logistics, office and retail sectors. BNP Paribas Real Estate Poland's exper...

3 grudnia 2019

3
4
5
6
7
8
9