News | English
Presenting a report by BNP Paribas Real Estate Poland

1 dzień temu

Inne
Europejski wzrost gospodarczy: tempo powolne, ale miarowe
. Wysokie światowe tempo wzrostu gospodarczego odnotowane pod koniec 2017 r. spadło nieznacznie na początku 2018 r., co wynika z zaostrzenia sytuacji na rynkach finansowych oraz uwidaczniających się ograniczeń
News | English
According to the report by BNP Paribas Real Estate Poland, at the end of the 1st half of 2018 net office demand, including new leases and expansions of the space occupied so far, reached a record breaking 320 000 sqm.
Biura
Prezentacja raportu BNP Paribas Real Estate Poland
Biura
OTCF przenosi zespół do Krakowa
News | English
The record breaking era for the domestic retail sector is over now. The market is shaped by e.g. limited supply, increased competition, growth of e-commerce and the aftereffects of the ban on Sunday trading. As pointed out by experts at BNP Paribas Real Estate Poland, in H1 2018 developers operating on the Polish market completed and delivered approx. 191 000 sqm of modern retail space, out of which 110 000 sqm appeared on the market between April and June. As expected, further 300 000 sqm of new supply will be delivered by the end of the year.
Raporty i trendy
3,3 mld euro – tyle wyniosła łączna wartość transakcji zawartych w I poł. 2018 r. na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych. Eksperci BNP Paribas Real Estate podkreślają, że pomimo tego, że około 63 proc. wyniku zostało wypracowane w pierwszych trzech miesiącach roku, to jednak aktywność inwestorów w całym raportowanym okresie można uznać za wysoką. Liderem, z prawie 60-proc. udziałem w łącznym wolumenie transakcji, został sektor handlowy. Zdaniem autorów raportu, obserwowany na rynku znaczący wzrost dynamiki r/r pozwala przewidywać, że na koniec 2018 roku wartość inwestycji może osiągnąć nawet 6 mld euro.
Biura
Na koniec pierwszego półrocza popyt netto, obejmujący nowe umowy i powiększenia już zajmowanych powierzchni, osiągnął rekordowy wynik 320 tys. mkw., wynika z raportu BNP Paribas Real Estate Poland.
News | English
How do you incorporate the creation of an office into your business strategy as to support growth of the organization and those that form it? Karolina Dudek from the Office Agency department at BNP Paribas Real Estate and Szymon Boniecki and Bartosz Rega from Monterail provide answers in a market report to be published in September.

około miesiąca temu

Raporty i trendy
W krajowym sektorze handlowym skończyła się era bicia rekordów. Rynek kształtowany jest m.in. przez ograniczoną podaż, wzrost konkurencji, wzrost znaczenia e-handlu i skutki niedzielnego zakazu handlu. Jak wyliczają eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, w I połowie 2018 r. deweloperzy działający nad Wisłą dostarczyli około 191 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego 110 tys. mkw. pojawiło się na rynku od kwietnia do końca czerwca. Zgodnie z przewidywaniami, do końca roku można spodziewać się dodatkowych 300 tys. mkw. nowej podaży.

około miesiąca temu

1
2
3
4
5
6
7