Rynki Kapitałowe
Tak dobrej I połowy roku nie było nawet w rekordowym 2019 r. Mocnym akcentem zaczął się także lipiec, choć sentyment inwestorów w kolejnych kwartałach wciąż pozostaje niepewny.

13 sierpnia 2020

Biura
Firma OTCF, właściciel marki 4F, przedłużyła umowę najmu niemal 3000 m kw. powierzchni w Diamante Plaza w Krakowie. Przy podpisaniu umowy pośredniczyła agencja BNP Paribas Real Estate Poland, która jest wyłącznym agentem oraz zarządcą biurowca.

12 sierpnia 2020

Biura
– komentarz do najważniejszych wniosków z raportu

11 sierpnia 2020

News | English
At the beginning of the year they were full of hustle and bustle, in the second quarter – especially during the lockdown – mostly deserted and with a completely different organization of work. Today, many offices have come back to life, although a large share of employee...

10 sierpnia 2020

Logistyka
Ograniczenia rynkowe wynikające z pandemii przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania zakupami online i przyspieszenia rozwoju e-commerce w Polsce. Zainteresowanie tym kanałem sprzedaży ma ogromny wpływ na procesy logistyczne oraz aktywność tego sektora gospodarki.  ...

30 lipca 2020

Biura
Na początku roku tętniące życiem, w drugim kwartale – szczególnie w czasie lockdown'u – w większości opustoszałe i z zupełnie inaczej zorganizowaną pracą. Dziś wiele biur wróciło już do życia, choć duża część pracowników wciąż pracuje zdalnie w pełnym wymiarze miesięczny...

28 lipca 2020

News | English
The first weeks of the new normal after the "defrosting" of trade were surprising: on the one hand, footfall was higher than expected, while on the other hand, there was an increasing wave of renegotiations of agreements, according to the latest BNP Paribas Real Estate P...

20 lipca 2020

Handel
Pierwsze tygodnie nowej normalności po odmrożeniu handlu z jednej strony zaskoczyły wyższą niż prognozowano odwiedzalnością, ale z drugiej potwierdziły wzbierającą falę renegocjacji umów; wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland podsumowującego drugi k...

15 lipca 2020

Aktualności
BNP Paribas REIM ogłasza pomyślne uruchomienie funduszu Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe) w 1 poł. 2020 r., z początkowym kapitałowym o wartości blisko 200 mln euro. Obecna grupa inwestorów składa się z funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych z Fr...

10 lipca 2020

News | English
BNP Paribas REIM announces the successful launch of the “Healthcare Property Fund Europe” (HPF Europe) in H1 2020 with initial equity commitments close to EUR 200mn. The current group of investors consists of pension funds & insurance companies from France, Germany &...

10 lipca 2020

1
2
3
4
5
6
7