INWESTYCJE W POLSKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE POD PRESJĄ MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI MONETARNEJ