News | English
A logistics operator specializing in distribution of deep-frozen goods has leased nearly 1 200 sqm of deep-frozen warehousing space and 150 sqm of office space in the P3 Błonie logistics park. In turn, Longway Poland, the owner of the popular bicycle brand Karbon, has gone for Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne, where it will be taking up more than 1 400 sqm of warehouse space and 300 sqm of office and staff rest and refreshment space. Both of the above transactions were completed with the support of consultants from the Industrial and Logistics Department at BNP Paribas Real Estate Poland.
Magazyny
Operator logistyczny specjalizujący się w dystrybucji produktów głęboko mrożonych wynajął niespełna 1 200 m kw. powierzchni mroźniczej i 150 m kw. powierzchni biurowej w parku logistycznym P3 Błonie. Z kolei firma Longway Poland, właściciel popularnej marki rowerów Karbon, postawiła na lokalizację w Pruszkowskim Centrum Dystrybucyjnym, w którym zajmie ponad 1 400 m kw. magazynu i 300 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej. Obie transakcje przeprowadzone zostały przy wsparciu konsultantów z Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.
News | English
Cosentino, a company with Spanish roots and headquartered in Almeria, who produce top quality kitchen and bathrooms surfaces available on more than 80 markets worldwide, has taken up more than 3 200 sqm of warehouse space as well as 250 sqm of office and staff rest and refreshment space in Hillwood & PHN Pruszków. Experts at BNP Paribas Real Estate Poland advised Cosentino on analysis and selection of the most suitable space and negotiation of lease terms.

około miesiąca temu

Magazyny
Firma o hiszpańskich korzeniach z siedzibą główną w Almerii, której produkty - najwyższej klasy blaty kuchenne i łazienkowe - dostępne są na ponad 80 rynkach, zajęła w parku Hillwood & PHN Pruszków ponad 3 200 mkw. powierzchni magazynowej i 250 mkw. powierzchni biurowej i socjalnej. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland doradzali Cosentino w zakresie analizy i wyboru optymalnej lokalizacji oraz negocjacji warunków umowy.

około miesiąca temu

Raporty i trendy
W pierwszym półroczu 2017 roku rynek magazynowy to zdecydowanie najszybciej rosnący sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce. Najwięcej powierzchni przemysłowych i magazynowych oddano w okolicach Poznania – 133 000 m kw. –, a projekt o największej powierzchni w budowie realizowany jest w Szczecinie – 161 000 m kw. Rekordowe liczby oddanych do użytku powierzchni nie zniechęcają deweloperów do rozpoczęcia kolejnych inwestycji.

około 2 miesięcy temu

News | English
In the first half of 2017 the warehouse market was unquestionably the fastest growing commercial property sector in Poland. The highest volume of industrial and warehouse space was delivered to the market around Poznań, i.e. 133,000 sqm, while the largest scheme of 161,000 sqm is currently under construction in Szczecin. The record numbers in respect of the schemes delivered to the market are not discouraging developers from commencing new projects.

około 2 miesięcy temu

News | English
One of the leading logistics operators, the Polish ROHLIG SUUS Logistics, will be moving into a logistics and warehouse park in Gliwice. The move to the new location is made as part of implementation of the company’s dynamic growth strategy. BNP Paribas Real Estate Poland supported the company in the analysis process in respect of the options available on Gliwice’s warehouse market and its search for new space.

2 miesięcy temu

Magazyny
Jeden z wiodących operatorów logistycznych, polska firma ROHLIG SUUS Logistics, wprowadzi się do parku logistyczno-magazynowego w Gliwicach. Nowa lokalizacja to element realizacji strategii dynamicznego rozwoju firmy. Przy analizie dostępnych opcji gliwickiego rynku magazynowego i poszukiwaniu powierzchni firmę wspierała agencja BNP Paribas Real Estate Poland.

2 miesięcy temu

News | English
According to the latest report by BNP Paribas Real Estate Poland, the increase in the supply of new warehouse space by over a dozen percent per year does not affect the vacancy rate, which has continuously remained at an extremely low level for the last few quarters. The positive situation of the market results from high demand driven by consumption and the rapid growth of e-commerce. The future of the logistics and warehouse industry will be inextricably linked to the situation on and direction of growth of the labour market.

3 miesięcy temu

Raporty i trendy
Kilkunastoprocentowe wzrosty podaży nowych magazynów odnotowywane w skali roku nie mają przełożenia na współczynnik niewynajętej powierzchni, od kilku kwartałów utrzymujący się konsekwentnie na bardzo niskim poziomie, wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland. Dobra kondycja rynku to zasługa z jednej strony wysokiego popytu napędzanego konsumpcją, a z drugiej dynamicznego rozwoju sektora handlu internetowego. Przyszłość branży logistycznej i magazynowej będzie także nierozerwalnie związana z kondycją i kształtem rynku pracy.

3 miesięcy temu

1
2
3