News | English
One of the leading online e-commerce players, offering in excess of 250 000 products from more than a thousand different brands, will take up 32 500 sqm of space in the P3 Błonie logistics park near Warsaw. BNP Paribas Real Estate Poland advisors supported the company on an exclusivity basis in the search for a suitable location and throughout the lease process. The transaction brought the share of lease transactions finalized by the agency in the total number of transactions completed on Warsaw’s market to 52%, thus putting BNP Paribas Real Estate Poland in the position of regional leader. The total volume of space leased with the involvement of the Logistics and Industrial Department in Q3 only has increased to 120 000 sqm.
News | English
After the first three quarters of 2017 the warehouse market continues to be the fastest and most dynamically growing commercial property sector in Poland. According to the latest At a Glance. Industrial and warehouse market in Poland, Q3 2017 report by BNP Paribas Real Estate Poland, since the beginning of the year the total volume of modern warehouse space has increased by 13.6%. Q3 was dominated by Szczecin with the completion and delivery of the country’s largest warehouse scheme: Panattoni BTS Amazon Szczecin, with the area in excess of  161 000 sqm.
Magazyny
Jeden z wiodących, wielobranżowych sklepów internetowych, oferujących ponad 250 tys. produktów ponad tysiąca różnych marek, zajmie 32,5 tys. m kw. powierzchni w parku logistycznym P3 Błonie w sąsiedztwie Warszawy. W poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji i całym procesie najmu, firmę - na zasadach wyłączności - wspierali doradcy BNP Paribas Real Estate Poland. Dzięki transakcji, udział kontraktów sfinalizowanych przez agencję na warszawskim rynku wynosi 52%*, plasując BNP Paribas Real Estate Poland na pozycji regionalnego lidera. Łączny wolumen powierzchni wynajętej w samym trzecim kwartale przy zaangażowaniu Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych agencji powiększył się do 120 tys. m kw.
Raporty i trendy
Po trzech kwartałach 2017 roku rynek powierzchni magazynowych jest niezmiennie najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem nieruchomości komercyjnych w Polsce. Według najnowszego raportu At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce Q3 2017 opracowanego przez ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, całkowity wolumen rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych od początku roku urósł o 13,6%. III kwartał należał do Szczecina, gdzie oddano do użytku największy projekt magazynowy w kraju – Panattoni BTS Amazon Szczecin o wielkości przekraczającej 161 000 m kw.
News | English
A logistics operator specializing in distribution of deep-frozen goods has leased nearly 1 200 sqm of deep-frozen warehousing space and 150 sqm of office space in the P3 Błonie logistics park. In turn, Longway Poland, the owner of the popular bicycle brand Karbon, has gone for Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne, where it will be taking up more than 1 400 sqm of warehouse space and 300 sqm of office and staff rest and refreshment space. Both of the above transactions were completed with the support of consultants from the Industrial and Logistics Department at BNP Paribas Real Estate Poland.

2 miesięcy temu

Magazyny
Operator logistyczny specjalizujący się w dystrybucji produktów głęboko mrożonych wynajął niespełna 1 200 m kw. powierzchni mroźniczej i 150 m kw. powierzchni biurowej w parku logistycznym P3 Błonie. Z kolei firma Longway Poland, właściciel popularnej marki rowerów Karbon, postawiła na lokalizację w Pruszkowskim Centrum Dystrybucyjnym, w którym zajmie ponad 1 400 m kw. magazynu i 300 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej. Obie transakcje przeprowadzone zostały przy wsparciu konsultantów z Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.

2 miesięcy temu

News | English
Cosentino, a company with Spanish roots and headquartered in Almeria, who produce top quality kitchen and bathrooms surfaces available on more than 80 markets worldwide, has taken up more than 3 200 sqm of warehouse space as well as 250 sqm of office and staff rest and refreshment space in Hillwood & PHN Pruszków. Experts at BNP Paribas Real Estate Poland advised Cosentino on analysis and selection of the most suitable space and negotiation of lease terms.

3 miesięcy temu

Magazyny
Firma o hiszpańskich korzeniach z siedzibą główną w Almerii, której produkty - najwyższej klasy blaty kuchenne i łazienkowe - dostępne są na ponad 80 rynkach, zajęła w parku Hillwood & PHN Pruszków ponad 3 200 mkw. powierzchni magazynowej i 250 mkw. powierzchni biurowej i socjalnej. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland doradzali Cosentino w zakresie analizy i wyboru optymalnej lokalizacji oraz negocjacji warunków umowy.

3 miesięcy temu

Raporty i trendy
W pierwszym półroczu 2017 roku rynek magazynowy to zdecydowanie najszybciej rosnący sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce. Najwięcej powierzchni przemysłowych i magazynowych oddano w okolicach Poznania – 133 000 m kw. –, a projekt o największej powierzchni w budowie realizowany jest w Szczecinie – 161 000 m kw. Rekordowe liczby oddanych do użytku powierzchni nie zniechęcają deweloperów do rozpoczęcia kolejnych inwestycji.

4 miesięcy temu

News | English
In the first half of 2017 the warehouse market was unquestionably the fastest growing commercial property sector in Poland. The highest volume of industrial and warehouse space was delivered to the market around Poznań, i.e. 133,000 sqm, while the largest scheme of 161,000 sqm is currently under construction in Szczecin. The record numbers in respect of the schemes delivered to the market are not discouraging developers from commencing new projects.

4 miesięcy temu

1
2
3