BNP Paribas Real Estate Poland skomercjalizuje trzy biurowce zarządzane przez GTC s.a.