Imponujący trzeci kwartał dla działu powierzchni magazynowych