Modernizacja części biurowej Kupca Poznańskiego rozpoczęta