News | English
In mid-March, Yana Lytvynchuk and Anastasija Kliatska joined the Valuation team of the BNP Paribas Real Estate Poland consulting agency. To date, two high-level and highly experienced experts have provided and supervised comprehensive valuation advisory services for diff...

13 maja 2022

Aktualności
Pierwszy kwartał roku był kolejnym, bardzo wymagającym okresem dla regionalnych rynków biurowych. Przyszło się im mierzyć dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, co rynkowi stołecznemu – z rosnącymi kosztami utrzymania, perspektywą wyższych czynszów, coraz droższym i dłuższy...

10 maja 2022

News | English
The first quarter of the year was another very demanding time for the regional office markets. They have been confronted with exactly the same challenges as the Warsaw’s office market – increasing maintenance costs, higher rents’ perspective, more expensive and longer fi...

10 maja 2022

Handel
Między pandemią, wojną, rosnącymi cenami i coraz częściej pojawiającymi się przestrogami przed recesją – w takich warunkach przyszło funkcjonować rynkowi nieruchomości handlowych w pierwszym kwartale 2022 roku. Autorzy cyklicznego raportu z BNP Paribas Real Estate Poland...

5 maja 2022

News | English
Between the pandemic, the war, rising prices and increasingly frequent warnings of recession — these are the conditions in which the retail sector operated in the first quarter of 2022. The authors of the cyclical report from BNP Paribas Real Estate Poland point out, amo...

5 maja 2022

News | English
Office Warsaw faces major challenges: deteriorating macroeconomic indicators, rising construction and utility costs, and upward pressure on rents and service charges. In addition, there are delays resulting from broken supply chains, the spectre of a supply gap and a str...

26 kwietnia 2022

Biura
Biurowa Warszawa mierzy się z poważnymi wyzwaniami: pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi, rosnącymi kosztami budowlanymi i mediów, a także presją na wzrost czynszów i opłat serwisowych. Do tego dochodzą opóźnienia wynikające z przerwanych łańcuchów dostaw, w...

26 kwietnia 2022

News | English
The first quarter of the year in BNP Paribas Real Estate Poland was marked by internal promotions. A total of 9 commercial real estate experts who advise clients on a daily basis, working in office, industrial and logistics leasing departments, as well as in property man...

14 kwietnia 2022

Inne
Pierwszy kwartał roku w firmie doradczej BNP Paribas Real Estate Poland stał pod znakiem wewnętrznych awansów. Na kolejny szczebel kariery wspięło się w sumie 9 ekspertek i ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych, którzy na co dzień doradzają klientom pracując w dział...

14 kwietnia 2022

News | English
The consultancy company in the commercial real estate market has been consistently strengthening and expanding its industrial and logistics team for several years. In mid-February, Tomasz Arent took over management of the department. The new director replaced Igor Rogusk...

25 lutego 2022

1
2
3
4
5
6
7