Logistyka
Równowaga pomiędzy kosztami budowy, zwrotem z inwestycji i kosztem najmu, która ukształtowała się w Polsce w ostatnich latach i stanowi podstawę funkcjonowania branży nieruchomości komercyjnych została w ostatnich miesiącach zaburzona. Dynamiczne zmiany kosztów i wydłużo...

2 czerwca 2022

News | English
The balance between construction costs, return on investment and rental costs, which has developed in Poland in recent years and is the foundation for the functioning of the commercial real estate industry, has been disturbed in recent months. Dynamic cost changes and ex...

2 czerwca 2022

Inne
Do zespołu firmy doradczej zajmującej się nieruchomościami komercyjnymi dołączyli Anna Rusek i Sławomir Adamczyk. Uznani i doświadczeni menedżerowie rozbudują kompetencje BNP Paribas Real Estate Poland w zakresie strategicznego doradztwa oraz  najlepszych praktyk i stand...

1 czerwca 2022

Biura
Do zespołu zajmującego się wynajmem powierzchni biurowych dołączyła Dorota Mielke i objęła stanowisko Associate Director. Jej głównym zadaniem w nowej roli będzie dbanie o rozwój biznesu oraz doradztwo w zakresie strategii biurowych oraz wynajmu powierzchni.

24 maja 2022

News | English
Dorota Mielke has joined Office Agency team and taken the position of Associate Director. Her main task in the new role will be taking care of business development and advising on office strategies and space rental.

24 maja 2022

News | English
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., which belongs to the Dr. Schneider Group and has been operating in Poland since 2002, will move into Panattoni Park Jelenia Góra already in the second quarter of this year. BNP Paribas Real Estate Poland experts advised the aut...

20 maja 2022

Logistyka
Przedsiębiorstwo Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., należąca do Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, która w Polsce działa od 2002 roku, już w drugim kwartale br. wprowadzi się do Panattoni Park Jelenia Góra. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland doradzali fir...

20 maja 2022

Rynki Kapitałowe
BNP Paribas Real Estate Poland podsumowuje trzy pierwsze miesiące na polskim rynku inwestycyjnym i zwraca uwagę na m.in.: zmniejszenie apetytu inwestorów i wyczekiwanie spowodowane wojną w Ukrainie, walkę z galopującą inflacją, rosnące koszty surowców, a także nieśmiały ...

18 maja 2022

News | English
BNP Paribas Real Estate Poland has summarized the first three months in the Polish investment market and pointed out, among other things: reduction in investors' appetite and waiting caused by the war in Ukraine, combat with inflation, rising commodity prices, as well as...

18 maja 2022

Wyceny
W połowie marca Yana Lytvynchuk i Anastasiia Kliatska dołączyły do zespołu zajmującego się Wycenami Nieruchomości w firmie doradczej BNP Paribas Real Estate Poland. Dotychczas, dwie wysokiej klasy i bardzo doświadczone ekspertki prowadziły oraz nadzorowały kompleksowe us...

13 maja 2022

1
2
3
4
5
6
7