SPÓŁKA BNP PARIBAS REAL ESTATE ZABEZPIECZYŁA WAŻNE TRANSAKCJE NA EUROPEJSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIMO OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

W obliczu bezprecedensowego kryzysu, z którym mamy do czynienia na całym świecie, ważne jest, aby  odporność rynku nieruchomości i jego wkład w gospodarkę zostały zauważone. W tych trudnych czasach BNP Paribas Real Estate, jako wiodący międzynarodowy gracz na rynku nieru...
BNP Paribas Real Estate Poland with a first aid kit including a protective coating for commercial properties  

BNP Paribas Real Estate Poland promotes innovative real estate solutions for its clients. In response to the current needs of the real estate sector, the company, in cooperation with its partner, has prepared a special offer aimed at protecting buildings and their usable...
BNP Paribas Real Estate Poland przygotowało apteczkę pierwszej pomocy z powłoką ochronną dla nieruchomości komercyjnych

BNP Paribas Real Estate Poland w ofercie dla swoich klientów promuje innowacyjne rozwiązania dla nieruchomości. W odpowiedzi na obecne potrzeby sektora nieruchomości firma we współpracy ze swoim partnerem przygotowała specjalną ofertę mającą na celu zabezpieczenie nieruc...
BNP Paribas Real Estate Poland ponownie wesprze akcję „Świecimy na niebiesko”

2 kwietnia br. BNP Paribas Real Estate Poland po raz kolejny wesprze globalną akcję koordynowaną w Polsce przez Fundację SYNAPSIS i podświetli wybrane obiekty na niebiesko.
BNP Paribas Real Estate generuje rekordowe przychody w wysokości 1.01 mld euro w 2019 r., tym samym wyprzedzając założone cele

Kluczowe dane:• Wzrost przychodów o 52% w ciągu 5 lat• 50% przychodów generowanych we Francji, 50% za granicą• 203 mln EUR zysku przed opodatkowaniem i 898,5 mln EUR kapitału własnego• 37% przychodów cyklicznych
Małgorzata Fibakiewicz Dyrektorem Zarządzającym

Z początkiem roku 2020 Małgorzata Fibakiewicz objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. sektora nieruchomości biurowych i projektów strategicznych w BNP Paribas Real Estate Poland.
BNP Paribas REIM ogłasza udany start swojej nowej europejskiej platformy opieki zdrowotnej

BNP Paribas REIM ogłasza pomyślne uruchomienie funduszu Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe) w 1 poł. 2020 r., z początkowym kapitałowym o wartości blisko 200 mln euro. Obecna grupa inwestorów składa się z funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych z Fr...
SPÓŁKA BNP PARIBAS REAL ESTATE ZABEZPIECZYŁA WAŻNE TRANSAKCJE NA EUROPEJSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIMO OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

W obliczu bezprecedensowego kryzysu, z którym mamy do czynienia na całym świecie, ważne jest, aby  odporność rynku nieruchomości i jego wkład w gospodarkę zostały zauważone. W tych trudnych czasach BNP Paribas Real Estate, jako wiodący międzynarodowy gracz na rynku nieru...
BNP Paribas Real Estate Poland with a first aid kit including a protective coating for commercial properties  

BNP Paribas Real Estate Poland promotes innovative real estate solutions for its clients. In response to the current needs of the real estate sector, the company, in cooperation with its partner, has prepared a special offer aimed at protecting buildings and their usable...
BNP Paribas Real Estate Poland przygotowało apteczkę pierwszej pomocy z powłoką ochronną dla nieruchomości komercyjnych

BNP Paribas Real Estate Poland w ofercie dla swoich klientów promuje innowacyjne rozwiązania dla nieruchomości. W odpowiedzi na obecne potrzeby sektora nieruchomości firma we współpracy ze swoim partnerem przygotowała specjalną ofertę mającą na celu zabezpieczenie nieruc...
BNP Paribas Real Estate Poland ponownie wesprze akcję „Świecimy na niebiesko”

2 kwietnia br. BNP Paribas Real Estate Poland po raz kolejny wesprze globalną akcję koordynowaną w Polsce przez Fundację SYNAPSIS i podświetli wybrane obiekty na niebiesko.
BNP Paribas Real Estate generuje rekordowe przychody w wysokości 1.01 mld euro w 2019 r., tym samym wyprzedzając założone cele

Kluczowe dane:• Wzrost przychodów o 52% w ciągu 5 lat• 50% przychodów generowanych we Francji, 50% za granicą• 203 mln EUR zysku przed opodatkowaniem i 898,5 mln EUR kapitału własnego• 37% przychodów cyklicznych
Małgorzata Fibakiewicz Dyrektorem Zarządzającym

Z początkiem roku 2020 Małgorzata Fibakiewicz objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. sektora nieruchomości biurowych i projektów strategicznych w BNP Paribas Real Estate Poland.
1
2
3