Rynek pod presją licznych wyzwań i w obliczu strukturalnych zmian