W biurowych regionach inflacja winduje czynsze i opłaty eksploatacyjne