Wyniki rynku inwestycyjnego w drugim kwartale roku napawają optymizmem