475 mln Euro wydane na nieruchomości komercyjne w Polsce w pierwszym kwartale