Zagraniczny kapitał zainteresowany polskim rynkiem nieruchomości magazynowych