BNP Paribas Real Estate osiąga w 2017 r. przychody* w wysokości 811 milionów euro

Europa

BNP Paribas Real Estate osiąga w 2017 r. przychody* w wysokości 811 milionów euro

187 milionów euro zysku przed opodatkowaniem

Podział przychodów:
  • 46% przychodów wygenerowanych poza Francją (z czego 12% w Wielkiej Brytanii, 24% w Niemczech i 4% we Włoszech), a 54% we Francji
  • 74% z tytułu usług w zakresie rynku nieruchomości (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami i Zarządzanie Inwestycjami) i 26% z tytułu działalności deweloperskiej na rynku komercyjnym i mieszkaniowym
  • 38% z przychodów stałych: Konsultingu, Wyceny, Zarządzania Nieruchomościami, Zarządzania Inwestycjami oraz Obsługi apartamentów mieszkalnych

Kluczowe liczby w 2017 r.:
  • Zarządzanie Inwestycjami: ponad 1,7 miliarda euro nowego kapitału, na który składają się posiadane fundusze, oraz 27,4 miliarda euro aktywów zarządzanych na rynkach europejskich
  • Zarządzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 98 milionów euro oraz portfel nieruchomości pozostających pod zarządem o wielkości 40,5 miliona m kw.
  • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody w wysokości 390 milionów euro.
  • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: w 2017 r. zostało ukończonych blisko 100 000 m kw. Na dzień 1 stycznia 2018 r. w budowie jest 137 600 m kw. powierzchni biurowych we Francji.
  • Działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym: wartość działalności przekracza 1,1 miliarda euro. Rozpoczęto budowę 2401 mieszkań
  • Spółka Strutt & Parker – czołowy podmiot na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, który grupa BNP Paribas Real Estate nabyła w 2017 r. – sprzedała 2291 nieruchomości za kwotę 2,9 miliarda funtów ogółem.

Nasze linie biznesowe osiągnęły w 2017 r. imponujący wynik, najwyższy w naszej dotychczasowej historii; przychody w wysokości 811 milionów euro i dochód netto przed opodatkowaniem w wysokości 187 milionów euro. Wzmocniliśmy też naszą pozycję międzynarodową, realizując 46% przychodów poza granicami Francji. Zakup brytyjskiej spółki Strutt & Parker jest mocnym dowodem strategii rozwoju międzynarodowego firmy. BNP Paribas Real Estate już wcześniej była liderem we Francji i w Niemczech. Teraz, dzięki transakcji dokonanej w Wielkiej Brytanii, mogła potwierdzić swój rozwój międzynarodowy i znacząco wzmocnić obecność na rynku brytyjskim. Zyskała tym samym pozycję prawdziwego lidera usług w zakresie rynku nieruchomości w Europie.

Thierry Laroue-Pont, Prezes Zarządu BNP Paribas Real Estate

*          Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metodą praw własności). Obejmuje on przede wszystkim honoraria netto linii biznesowych oraz marże na projektach budowlanych wyliczane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.

Wynik za rok 2017 z podziałem na poszczególne linie biznesowe

Zarządzanie Inwestycjami

W 2017 r. przychody z Zarządzania Inwestycjami wyniosły 112,8 miliona euro, a wpływy sięgały 3,1 miliarda euro. Linia biznesowa odnotowała wpływy w wysokości 1,7 miliarda euro nowego kapitału, oraz 1,4 miliarda euro z tytułu zrealizowanych oddzielnie transakcji. Pod koniec roku linia zarządzała aktywami o wartości 27,4 miliarda euro rozlokowanymi na całym kontynencie europejskim (+3,3 miliarda w stosunku do ubiegłego roku), z czego 75% w imieniu inwestorów instytucjonalnych.
Zawarte transakcje osiągnęły rekordową wartość 4,8 miliarda euro (3,5 miliarda euro w inwestycjach i 1,3 miliarda euro w arbitrażu).

Zarządzanie Nieruchomościami

W 2017 r. przychody z Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 98 milionów euro. Liczba metrów kwadratowych pozostających pod zarządem spółki wzrosła o 6,6% i wynosi 40,5 miliona m kw., z czego 56% stanowią powierzchnie biurowe, a 25% powierzchnie magazynowe. 41% zarządzanych nieruchomości zlokalizowanych jest we Francji, a 59% poza jej granicami.
BNP Paribas Real Estate cieszy się na kontynencie europejskim pozycją lidera w zakresie zarządzania nieruchomościami usługowymi i ma optymalny zasięg geograficzny: spółka prowadzi działalność w 13 krajach i 57 miastach europejskich.

Doradztwo (Transakcje, Konsulting i Wyceny)

W 2017 r. linia Doradztwa wygenerowała przychody w wysokości 390 milionów euro. W ramach Transakcji w Europie sprzedanych zostało 6 milionów m kw. powierzchni (z czego 2 miliony m kw. we Francji). Był to efekt 3458 transakcji komercyjnych. Wartość inwestycji osiągnęła poziom 22,5 miliarda euro.

W ramach Wycen działalność prowadzona na obszarze Francji stanowi 44% przychodów. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania (24%). Wartość aktywów wycenionych we wszystkich 12 krajach, w których ta linia biznesowa jest prowadzona, sięga 329 miliardów euro, co odpowiada 124 milionom m kw. powierzchni.

Konsulting obejmuje działalność w zakresie trzech rodzajów usług: Strategii Nieruchomości dla Użytkowników (78%), wsparcia przy opracowywaniu projektów (11%) i usług w zakresie Outsourcingu zarządzania portfolio nieruchomości (11%).

Działalność deweloperska na rynku komercyjnym

W 2017 r. ukończono blisko 100 000 m kw. powierzchni. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w 2017 r. należą: centrum kierowania markami PSA w Rueil-Malmaison (16 200 m kw.); siedziba główna wybranych działów L’Oréal w Levallois-Perret (59 000 m kw.) i siedziba Caisse Centrale de la Mutuelle Sociale Agricole (CCMSA) w Bobigny (18 500 m kw.).

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na obszarze Francji w budowie znajduje się 137 600 m kw. powierzchni biurowych.

Ogółem na zaawansowanym etapie realizacji projektu znajduje się ponad pół miliona m kw. nieruchomości usługowych.

Nieruchomości Mieszkaniowe (Działalność deweloperska, Transakcje i Zarządzanie Nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod najem krótkoterminowy – typu Studélites i Hipark)

Ta linia biznesowa osiągnęła w 2017 r. przychody w wysokości ponad 1,1 miliarda euro. 2401 mieszkań jest w budowie. 6358 lokali mieszkaniowych znajduje się pod zarządem w 53 domach studenckich Studélites i w 5 domach Hipark wykorzystywanych przez osoby podróżujące służbowo.

Do istotnych sukcesów roku 2017 należy zaliczyć oddanie do użytku inwestycji, składającej się ze „smart domów”, którymi można zarządzać poprzez aplikację „Home” firmy Apple. Jest to pierwsza na świecie realizacja tego typu usługi.

Perspektywy

W 2018 r. mamy ambicję, by osiągnąć poziom blisko 900 milionów euro przychodów. Plan zakłada 891 milionów, z perspektywą zbliżenia się do 1 miliarda euro w 2020 roku. Zakup Strutt & Parker w Wielkiej Brytanii spowoduje wzrost naszych przychodów i pozwoli osiągnąć poziom 950 milionów euro. Motorem wzrostu są aktywa o wartości 34 miliardów euro, które są naszym celem w ramach usług Zarządzania Inwestycjami. W zakresie Zarządzania Nieruchomościami, po przekroczeniu progu 40 milionów metrów kwadratowych znajdujących się pod naszym zarządem, dalej będziemy szukać nowych zastosowań, które wzbogacą naszą ofertę usług. Jak zawsze, skupiamy się na użytkowniku i dbałości o jego dobre samopoczucie. Będziemy wzmacniać naszą obecność w Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii i Irlandii. Mamy ambitne plany w zakresie Doradztwa – chcemy, by linia ta osiągnęła przychody co najmniej takie jak w roku 2017. W ramach Działalności Deweloperskiej zamierzamy wdrażać nowe projekty poza granicami Francji. Pomogą nam w tym zespoły zbudowane w oparciu o kompetencje w zakresie prowadzenia i monitorowania tego typu operacji. Będziemy w tym zakresie kontynuować strategię realizacji projektów mieszanych. Z kolei w ramach Działalności Deweloperskiej na rynku mieszkaniowym wyznaczyliśmy sobie za cel rozpoczęcie budowy ponad 4000 mieszkań do roku 2020.

Mamy obecnie wyjątkową okazję eksponowania siły zespołu – tak ważnej wśród naszych wartości. To dzięki niej jesteśmy w stanie osiągać znakomite wyniki w nierzadko złożonym środowisku politycznym, ekonomicznym i technicznym, w jakim żyjemy. W tym kontekście odwołujemy się do naszych podstawowych wartości, do tego, co stanowi siłę grupy łączącej sześć linii biznesowych, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają zarówno pod względem geograficznym, jak i cyklów życia poszczególnych rodzajów działalności. Chcemy być „najlepszym uczniem w klasie” w zakresie wszystkich rodzajów aktywów na obszarze Europy kontynentalnej oraz znaleźć się w czołowej trójce na rynku brytyjskim. BNP Paribas Real Estate jest dzisiaj – bardziej niż kiedykolwiek – podmiotem zaangażowanym, prowadzącym politykę CSR, która przybrała konkretny kształt w naszej wizji Inspire Real Estate 2020

Thierry Laroue-Pont, Prezes Zarządu BNP Paribas Real Estate

Załączniki

Pobierz wszystkie

BNPPRE 2017 annual results

pdf | 1,2 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.