BNP Paribas Real Estate osiąga w 2017 r. przychody* w wysokości 811 milionów euro