Przewidywana mocna końcówka roku na rynku inwestycyjnym

Raport

Przewidywana mocna końcówka roku na rynku inwestycyjnym

Łączna wartość transakcji na krajowym rynku inwestycyjnym na koniec 2017 roku, biorąc pod uwagę akwizycje sfinalizowane w pierwszych 9 miesiącach i szacunkową wartość transakcji w toku, może być wyższa o około 15 proc. od rekordowego 4,5 mld euro  z ubiegłego roku. Wynik 2,3 mld euro osiągnięty w przeciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 był co prawda niższy niż wartość transakcji zamkniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak jak podkreślają autorzy raportu, wpływ na to mają m.in. nowe regulacje dotyczące klasyfikacji podatkowej umów, wydłużające proces decyzyjny i czas konieczny na przygotowanie i sfinalizowanie transakcji.

Biura i regiony w cenie

W trzecim kwartale 2017 właściciela zmieniły nieruchomości o wartości 810 mln Euro, z czego ponad połowa (52 proc.) przypadła na projekty biurowe. Gorszy wynik niż w II kwartale - kiedy główną rolę odegrały duże transakcje portfelowe - odnotował sektor handlowy. Z kolei na rynku powierzchni magazynowych i logistycznych właściciela zmieniły dwa obiekty, za które nowi właściciele zapłacili łącznie 92 mln euro.
Autorzy raportu podkreślają, że w minionych trzech kwartałach odnotowano rosnące zainteresowanie inwestorów projektami biurowymi na rynkach regionalnych, które oferują atrakcyjne produkty inwestycyjne o znaczącym potencjale. Skierowanie uwagi na regionalne biura przełożyło się bezpośrednio na wolumen transakcji w sektorze biurowym - połowa z nich została zawarta właśnie na tych rynkach.

Pozycja regionalnych rynków biurowych systematycznie się umacnia dzięki silnemu popytowi ze strony centrów nowoczesnych usług dla biznesu, które kreują wysokie zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię biurową. Obserwując wielkość podaży nowej powierzchni i poziom wskaźników powierzchni wynajętej, sytuacja podażowo – popytowa w regionach postrzegana jest jako stabilna, co sprzyja aktywnym tam deweloperom. Stąd spory wybór produktów, spełniających kryteria inwestorów

Patrycja Dzikowska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo – Wschodnia

Wzmożone zainteresowanie inwestorów biurowymi produktami najwyższej klasy, zlokalizowanymi w regionach, pociąga za sobą zmniejszenie różnicy stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości z rynku stołecznego i poszczególnych rynków regionalnych

Piotr Goździewicz, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Europa
Środkowo - Wschodnia

W poszukiwaniu logistycznych okazji

Podsumowując trzy kwartały 2017 roku, ponad połowa rynkowych transakcji została wygenerowana przez sektor handlowy, 29 proc. stanowiły transakcje z rynku biurowego. Wartość umów kupna – sprzedaży obiektów magazynowych wyniosła niecałe 119 mln euro. Odnotowany niski poziom wolumenu transakcji logistyczno-magazynowych nie oznacza jednak niskiej atrakcyjności tego sektora i braku apetytu ze strony inwestorów.

Cały czas obserwujemy niesłabnące zainteresowanie inwestorów nabywaniem nieruchomości magazynowych, natomiast faktem jest, iż podaż gotowych do sprzedaży obiektów jest bardzo ograniczona. Stąd też wiele transakcji w segmencie magazynowym zawierane jest na zasadzie forward-funding i forward-purchase, co nie zawsze jest odzwierciedlone w wolumenie transakcyjnym tego segmentu

John Palmer, Dyrektor Dział Rynków Kapitałowych, Europa Środkowo – Wschodnia

Co dalej z REIT-ami?

Koniec wakacji przyniósł niepokojące wieści dotyczące perspektywy wprowadzenia długo oczekiwanych regulacji prawnych umożliwiających tworzenie w Polsce spółek typu REIT. Wprowadzenie w życie ustawodawstwa, wstępnie planowane na styczeń 2018, nie nastąpi w tym okresie, co tłumaczone jest m.in. koniecznością przeanalizowania wielu uwag zgłoszonych do projektu Ministerstwa Finansów przez różne instytucje i środowiska. Co więcej, projekt uregulowań został znacząco zmieniony w porównaniu z pierwszą wersją i w obecnym kształcie ogranicza możliwość tworzenia spółek REIT do sektora nieruchomości mieszkaniowych. Wyłączenie nieruchomości komercyjnych z ustawy wprowadzającej REIT w Polsce to utrata alternatywnych źródeł kapitału dla rozwoju rynku w tym sektorze.
Załączniki

Pobierz wszystkie

Goździewicz Piotr

grafika | 78,8 KB

Pobierz
AAG Investment Q3 2017.pdf

pdf | 813 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Inwestorzy nadal chętnie wybierają nieruchomości nad Wisłą

3,3 mld euro – tyle wyniosła łączna wartość transakcji zawartych w I poł. 2018 r. na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych. Eksperci BNP Paribas Real Estate podkreślają, że pomimo tego, że około 63 proc. wyniku zostało wypracowane w pierwszych trzech miesiącach roku, to jednak aktywność inwestorów w całym raportowanym okresie można uznać za wysoką. Liderem, z prawie 60-proc. udziałem w łącznym wolumenie transakcji, został sektor handlowy. Zdaniem autorów raportu, obserwowany na rynku znaczący wzrost dynamiki r/r pozwala przewidywać, że na koniec 2018 roku wartość inwestycji może osiągnąć nawet 6 mld euro.
A strong end of the year expected on the investment market

The total value of transactions on the domestic investment market at the end of 2017, taking into account the acquisitions completed in the first nine months and the estimated value of transactions in progress, may be about 15% higher from the record EUR 4.5 billion last year. The EUR 2.3 billion generated during the first three quarters of 2017 was lower than the value of the transactions completed in the corresponding period of the previous year, however the authors of the report believe this was caused e.g. by new regulations concerning the tax classification of agreements that prolong the decision-making process and the time needed to prepare and complete a transaction.
Europe: Foreign investment dropped 19% in 2016

"At a Glance" publication - cross-border investment in Europe. Foreign investment dropped 19% in 2016, after a record volume in 2015.
Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

Publikacja "At a Glance" - Inwestycje transgraniczne w Europie po rekordowym roku 2015 wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.