Pokolenie nadające kształt biurom przyszłości
Pokolenie nadające kształt biurom przyszłości

Corporate Solutions

Pokolenie nadające kształt biurom przyszłości

Przy tworzeniu strategii działań na rynku nieruchomości organizacje działające na globalną skalę stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami, gdzie kwestie polityczne, gospodarcze oraz prawne zyskują na coraz większym znaczeniu.  

W zmieniającym się i niepewnym świecie kluczowe jest określenie podstaw swoich działań. Dla wiodących organizacji oznacza to pozyskanie maksymalnej wartości z dwóch najważniejszych inwestycji: ludzi i nieruchomości.
Podstawowe wymagania w tym zakresie nie zmieniają się i są nimi kontrola kosztów i ryzyka, zabezpieczenie na przyszłość, efektywność i produktywność, zadowolenie pracowników oraz renoma marki. Jednakże w biurach przyszłości najemcy będą zmuszeni do uzyskania równowagi pomiędzy tymi potrzebami a tempem zmian napędzanych nowymi technologiami oraz zmianami demograficznymi, tak aby możliwe było stworzenie optymalnego środowiska pracy.
Prowadzone przez nas badania oraz praca w charakterze doradców na rzecz wiodących organizacji europejskich pozwoliła nam na pozyskanie niepowtarzalnego wglądu w panujące w zakresie środowiska pracy trendy, które muszą być brane pod uwagę przez najemców. Środowisko pracy przyszłości zdominowane będzie przez cztery powiązane ze sobą trendy: wymiana pokoleniowa, gdzie tzw. pokolenie millenialsów zdominuje siłę roboczą; technologie cyfrowe, tzw. big data i chmura będące czynnikami kluczowymi dla sukcesu współczesnych organizacji; biuro w charakterze ekosystemu, który umożliwia funkcjonowanie kultury udostępniania wyników własnej pracy oraz współpracy; a także biuro jako centrum działań, gdzie praca może być wykonywana zdalnie, w trybie współużytkowania biurek czy telepracy.
Trendy te są już teraz w sposób praktyczny wdrażane w miejscach pracy i w roku 2017 będą one o krok bliżej do „bycia normą”. Wszystkie wiodące organizacje powinny wziąć pod rozwagę wpływ powyższych trendów na podstawowe obszary własnej działalności i zastanowić się, co to będzie oznaczać dla organizacji z punktu widzenia użytkowania nieruchomości, bez względu na branżę, z której się organizacja się wywodzi.
Oczekuje się, iż do roku 2020 tzw. pokolenie millenialsów lub pokolenie Y stanowić będzie ponad 50% siły roboczej. Jak zatrzymać pracowników u siebie, kiedy jest to pokolenie dorastające w czasach, kiedy normą jest regularne zmienianie pracy?
Jest to pierwsze pokolenie od najwcześniejszych lat życia na co dzień mające styczność z technologiami cyfrowymi, które dorastało wraz internetem i technologiami mobilnymi. Wiele osób z tego pokolenia ma silne poczucie, iż praca powinna być opłacalna ze społecznego lub towarzyskiego punktu widzenia, a także dobrze płatna, że bycie w pracy powinno być wartościowym doświadczeniem, a referencje przedstawiane przez ich pracodawcę w zakresie praktyk etycznych nie są bez znaczenia.
Wszystkie te czynniki wpłyną na kształtowanie strategii działań na rynku nieruchomości, począwszy od znalezienia przestrzeni dla elastycznych sposobów pracy, przez tworzenie „eksperymentalnych” środowisk pracy, a kończąc na zarządzaniu oddziaływaniem na środowisko.
Ponadto budynki inteligentne szybko przejdą przemianę z bycia biurami przyszłości na bycie minimalnym, wymaganym przez organizacje, standardem, jako że firmy poszukiwać będą nowych sposobów zarządzania ich zrównoważonym rozwojem, a także zarządzania danymi, bezpieczeństwem i produktywnością.
Świadczenie usług także będzie musiało ulec pewnej ewolucji mającej na celu napędzanie dobrego samopoczucia pracowników, przyciąganie i zatrzymywanie talentów, a także zwiększenie produktywności i wydajności.
Powyższe zjawiska dzielą się na dwie kategorie: te odnoszące się od najemców i przyczyniające się pozytywnie do wzrostu dobrego samopoczucia pracowników oraz ich wydajności, a także te związane z samymi budynkami, których celem jest optymalizacja ich wykorzystania i efektywności. Przy czym obydwie kategorie wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb danej organizacji i budynku.
Jakiego rodzaju usługi są poszukiwane? Odpowiedzi tutaj będą oczywiście różne, jednakże najprawdopodobniej obejmować będą usługi gastronomiczne na dobrym poziomie, wydajne przestrzenie przeznaczone do przeprowadzania spotkań, dobre samopoczucie, rozwój pracowników, zdrowie, życie codzienne oraz transport.
Zadowolenie i zdrowie pracowników utrzymywane na wysokim poziomie przyczyniają się do wzrostu wydajności, a to w efekcie wywiera wpływ na wyniki finansowe organizacji. Dlatego też oferowanie usług obejmujących swoim zasięgiem wszystkie aspekty równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym powinno być postrzegane jako inwestycja w wydajność organizacji, a nie jako koszt. W dłuższym horyzoncie czasowym organizacje, które akceptują takie podejście, odniosą większy sukces.
W takim przypadku najefektywniejszym podejściem będzie skorzystanie z usług partnera, którego działania będą miały charakter naturalnego rozszerzenia podstawowej działalności organizacji, co umożliwi najemcy skoncentrowanie się na dążeniu do osiągnięcia jego wytyczonych celów: zadowolony i wydajny zespół, a także mocny rachunek zysków i strat, gdzie w tym samym czasie partner nieruchomościowy zadbać może o szczegóły związane z nieruchomościami i miejscem pracy.

tekst: Jonathan Steel, Head of Global Corporate Solutions

Dział Globalnych Rozwiązań Korporacyjnych BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie koordynacji strategii nieruchomościowej w 37 krajach. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.