BNP Paribas Real Estate przedstawia swoją nową strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Inspire Real Estate 2020”

CSR

BNP Paribas Real Estate przedstawia swoją nową strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Inspire Real Estate 2020”

Po przeprowadzeniu badań internetowych wśród 6 600 wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy na terenie całej Europy BNP Paribas Real Estate udało się określić 12 zobowiązań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw na płaszczyźnie problematyki odpowiedzialności gospodarczej, środowiskowej, społecznej oraz obywatelskiej.  

Zawierane w ostatnim czasie na skalę globalną porozumienia w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych oraz przepisów krajowych i europejskich mających zostać wprowadzonymi w przyszłości stanowiły dla nas okazję do przeprowadzenia weryfikacji oraz aktualizacji naszej strategii w zakresie Zrównoważonego Rozwoju oraz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
W lutym ubiegłego roku BNP Paribas Real Estate uruchomiło platformę analityczną, gdzie zamierzeniem docelowym było określenie istotności kwestii Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz opracowanie nowej strategii naszej organizacji w tym zakresie.
Do wzięcia udziału w przeprowadzanych badaniach internetowych zaprosiliśmy naszych kluczowych interesariuszy na terenie 11 krajów europejskich, w których prowadzimy działalność. Badania te objęły swoim zasięgiem: partnerów wewnętrznych (pracowników, przedstawicieli pracowników oraz udziałowców), partnerów biznesowych (inwestorów, klientów, władze samorządowe, organizacje i stowarzyszenia branżowe), a także podmioty opiniotwórcze (media, analityków oraz odpowiednie stowarzyszenia).
53% badanych uważa, iż podejście BNP Paribas Real Estate do kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest „pionierskie lub zaangażowane”, a 39% jest opinii, iż jest ono na „umiarkowanym” poziomie.
Dodatkowo interesariusze zostali poproszeni o określenie hierarchii ważności dla 28 zagadnień (przedstawionych przez naszą organizację). Na podstawie wyników rankingu BNP Paribas Real Estate opracowało model hierarchii najistotniejszych kwestii:
1801 CSR3.jpg
W oparciu o wyniki badań BNP Paribas Real Estate sprecyzowało swoją nową strategię w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw „Inspire Real Estate 2020” na rok 2020 i określiło 12 konkretnych zobowiązań:
1801 CSR2.jpg
Zespół odpowiedzialny za kwestię Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w BNP Paribas Real Estate pracuje obecnie nad określeniem celów i wskaźników efektywności, które stanowić będą narzędzie oceny skuteczności ustalonych zobowiązań, a także będzie prowadzić dalszy regularny dialog z interesariuszami naszej organizacji.

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw stanowi dla firmy skuteczne narzędzie oddziaływania na jej wydajność oraz innowacyjność. Pozwala nam ona na inne podejście do klientów. Dodatkowo też daje pracownikom poczucie celowości ich pracy, umacnia ich lojalność oraz pozwala nam na przyciąganie nowych talentów

Catherine Papillon, Dyrektor Globalny ds. Zrównoważonego Rozwoju/Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w BNP Paribas Real Estate

Załączniki

Pobierz wszystkie

Strategia CSR PL.pdf

pdf | 724 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.