Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

Europejski rynek nieruchomości komercyjnych

Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

Opublikowany

Publikacja "At a Glance" - Inwestycje transgraniczne w Europie po rekordowym roku 2015 wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

11.jpg
Proces ożywienia gospodarczego w strefie euro nadal trwa. Pomimo spowolnienia w połowie roku PKB utrzymał na przestrzeni całego roku 2016 stałe tempo wzrostu na średnim poziomie 1,7%. Przewiduje się, iż w roku 2017 PKB doświadczy wzrostu na poziomie blisko 1,5%, co stanowić będzie niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2016 wynikający z niepewnej sytuacji politycznej na szczeblach krajowych i pewnych mniej korzystnych kluczowych uwarunkowań gospodarczych (m.in. surowce, inflacja, ceny ropy oraz stopy procentowe).
W roku 2016, po rekordowym roku 2015, europejski rynek inwestycyjny odnotował 10% spowolnienie z wynikiem 230 md euro, gdzie spadł również udział inwestycji transgranicznych.

Jedną z mocnych stron europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych była zawsze ilość przepływającego pomiędzy rynkami oraz napływającego do Europy kapitału. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w roku 2015 udział inwestycji transgranicznych w całkowitym wolumenie transakcji zawartych w roku 2016 spadł do poziomu 48%, jednakże wynik 110 mld euro jest nadal trzecim najwyższym wynikiem osiągniętym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat

Etienne Prongue, Dyrektor, International Investment Group, BNP Paribas Real Estate

12.png
Wśród inwestorów zagranicznych najsilniej representowani byli inwestorzy europejscy (41%), gdzie wolumen zawartych przez nich transakcji osiągnął poziom 45,8 mld euro przy w miarę równomiernym rozłożeniu na inwestorów wywodzących się ze strefy euro (51%) oraz tych spoza niej (49%).
Wolumen transakcji zawartych przez inwestorów amerykańskich spadł aż o 37% i w roku 2016 osiągnął poziom niecałych 26 mld euro. Ich udział w całkowitym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych zawartych na rynku europejskim wyniósł jedynie 24% (w porównaniu z 31% rok temu). Wysokie ceny i niepewna sytuacja ogólna  skierowały uwagę inwestorów na kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których wyniki utrzymały się na wysokim poziomie, natomiast na 3 najważniejszych rynkach europejskich spadły one o połowę.
13.jpg
Pomimo 12% spadku wolumenu inwestycji przeprowadzonych na europejskim rynku nieruchomości udział inwestorów azjatyckich w całkowitym wolumenie transgranicznych transakcji inwestycyjnych wzrósł do poziomu 11%. Są oni obecnie najważniejszymi inwestorami na rynku brytyjskim, gdzie na drugim miejscu uplasowali się inwestorzy amerykańscy.
14.png

Pomimo spadku wolumenu dokonanych transakcji inwestycyjnych nie odnotowano zmian w zakresie samego uplasowania się kierunków lokowania kapitału zagranicznego. Wielka Brytania nadal plasuje się na pierwszej pozycji wśród kierunków lokowania inwestycji zagranicznych na rynku europejskim, jednakże sam wolumen zawartych transakcji spadł o 30% ze względu na przyjętą przez większość inwestorów postawę ‘poczekamy – zobaczymy’. Rynek niemiecki ucierpiał z powodu trwającego nadal niedoboru podaży, co negatywnie wpłynęło na całkowitą wartość obrotów; wolumen inwestycji międzynarodowych spadł o 20% w porównaniu z rokiem 2015. Z kolei Francja, chociaż odnotowany tam wolumen transakcji zagranicznych był o 19% niższy w porównaniu z rokiem wcześniejszym, nadal ma 9% udział w całkowitym wolumenie europejskich inwestycji transgranicznych. Najwięcej zyskały Irlandia, Holandia oraz kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Céline Cotasson-Fauvet, Dyrektor, Pan-European Research, BNP Paribas Real Estate

Udostępnij

Powiązane artykuły
Europe: Foreign investment dropped 19% in 2016

temu

"At a Glance" publication - cross-border investment in Europe. Foreign investment dropped 19% in 2016, after a record volume in 2015.
Centra handlowe Marcredo w nowych rękach

temu

Spółka HBK, asset manager funduszu Direkt Invest Polen, sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio siedmiu obiektów handlowych oraz gruntów deweloperskich pod obiekty handlowe. Nowym właścicielem jest Master Management Group. Łączna wartość portfela szacowana jest na około 60 mln EUR. Sprzedającemu doradzało BNP Paribas Real Estate Poland – Dr. Piotr Goździewicz, MRICS Dyrektor i Rafał Proczek, Starszy Konsultant, Dział Rynków Kapitałowych, Europa Środkowo-Wschodnia.
Nowy właściciel Galerii Świdnickiej

temu

Calioppe Investments przejęła świdnickie centrum handlowe od giełdowej spółki inwestycyjno-deweloperskiej Rank Progress. Łączna wartość transakcji szacowana jest na 26,7 mln EUR, w tym 15,2 mln EUR przejętego finansowania dłużnego
Marcredo Shopping Centers with new owner

temu

HBK, asset manager of Direkt Invest Polen fund, finalized sale transaction of retail portfolio, comprising of seven existing properties as well as development lands for new projects. Master Management Group became new owner of the Portfolio. Total value of the transaction equals to ca. 60 mln EUR. The advisory process for the seller was held by BNP Paribas Real Estate Poland’s Capital Markets CEE team – Dr. Piotr Goździewicz, MRICS, Director and Rafał Proczek, Senior Consultant.

Europe: Foreign investment dropped 19% in 2016

"At a Glance" publication - cross-border investment in Europe. Foreign investment dropped 19% in 2016, after a record volume in 2015.